MEIE VÄÄRTUSED

AUSUS

RÕÕMSAMEELSUS

JÄRJEPIDEV ARENG

HOOLIVUS

INNUSTAV

JULGUS


MEIE PÕHIMÕTTED

EDU on isiklik areng läbi järjepideva pingutuse ja keskendumise eesmärgile.

ARENG on isikliku soorituse paranemine.

ARENG on VÕIT.

KAOTUS on ebapiisav pingutus ja allaandmine.

KESKKOND on arvestav, mõistev, toetav, usaldav ja meeldiv.


MEIE VISIOON

Rull-iluuisuklubi Fox on avalikkusele tuntud kui kvaliteetne laste ja noorte vaba aja sportliku ja meelelahutusliku sisustajana.

Oleme panustanud oma järjepideva tegevusega Eesti spordialade valiku mitmekesisusse ning taganud Eesti rull-iluuisutajate tuntuse välisriikides.

Kõik meie klubi endised ja praegused liikmed on elutervete eluviiside ja väärtushinnangute edasikandjad.


MEIE MISSIOON

Meie eesmärk on tagada regulaarsed ja mitmekülgse arengusuunaga treeningud.

Laste ja noortega tegelevad koolitatud ning pidevalt ennast täiendavad treenerid.

Läbi igapäevaste treeningute jagame teadmisi elutervete eluviiside ja väärtushinnangute kohta.


TREENERI JA VANEMA ROLLIDE ERINEVUSED

TREENER – JUHENDAMINE

Treeningu protsessi korraldamine, juhendamine

Edasiviiva tagasiside andmine (spordispetsiifiline)

Võistlustel juhendamine, suunamine

Eluoskuste õpetamine

LAPSEVANEM – TOETAMINE

Logistiline ja finantsiline tugi

Positiivne tagasiside

Eluoskuste õpetamine

Võistlustel kaasaelamine (mitte sekkumine / positiivne kehakeel)


Igapäeva treeningute kodukord

Spordilaagrite kodukord

Võistlusreiside kodukord